Snegl 2 eftertænksom

Fra skitsearbejdet med Nyboligsneglene