Snegl 2 forsøg 3

Fra skitsearbejdet med Nyboligsneglene