Snegl 1 eftertænksom

Fra skitsearbejdet med Nyboligsneglene