Snegl 1 på WC

Fra skitsearbejdet med Nyboligsneglene